I Sundets pärla, Helsingborg, finner du Helsingborgskanotisterna.
Vi paddlar både i Öresund, i skärgårdar och i lugnare vattendrag, och det finns utrymme för dig,
oavsett om du vill paddla långfärd, motionskajak eller mer tävlingsinriktat.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Aktuellt!